چگونه می توانم در کلاس های ویرا 24 شرکت کنم؟

گام یک – تعیین سطح توسط استاد

گام دوم – تکمیل روند ثبت نام با سوپروایزر

گام سوم – عضویت در گروه کلاسی

گام چهارم – تعیین روز و ساعات کلاس ها

چگونه می توانم در کلاس های ویرا 24 شرکت کنم؟

گام یک – تعیین سطح توسط استاد

گام دوم – تکمیل روند ثبت نام با سوپروایزر

گام سوم – عضویت در گروه کلاسی

گام چهارم – تعیین روز و ساعات کلاس ها

دسترسی به منابع درسی به چه صورت است؟

دسترسی به کتاب های آموزشی بسیار آسان است و در کتابفروشی های معتبر و موسسات آموزش زبان قابل تهیه می باشند.

فایل پی دی اف کتاب های آموزشی نیز در صورت نیاز در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.

دسترسی به منابع درسی به چه صورت است؟

دسترسی به کتاب های آموزشی بسیار آسان است و در کتابفروشی های معتبر و موسسات آموزش زبان قابل تهیه می باشند.

فایل پی دی اف کتاب های آموزشی نیز در صورت نیاز در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.

ظرفیت کلاس های آنلاین به چه صورت است؟

کلاس های گروهی : 4 الی 8 نفره

نیمه خصوصی : 2 نفره

خصوصی : 1 نفره

آیا محدودیتی برای شرکت در کلاس ها وجود دارد؟

کلاس های آموزشی «ویرا 24» محدودیت سطح و سن ندارند.

و کلاس های کودکان و بزرگسالان جدا برگزار می شود.

ظرفیت کلاس های آنلاین به چه صورت است؟

کلاس های گروهی : 4 الی 8 نفره

نیمه خصوصی : 2 نفره

خصوصی : 1 نفره

آیا محدودیتی برای شرکت در کلاس ها وجود دارد؟

کلاس های آموزشی «ویرا 24» محدودیت سطح و سن ندارند.

و کلاس های کودکان و بزرگسالان جدا برگزار می شود.

تکالیف و آزمون های درسی در کلاس های آنلاین به چه صورت است؟

در انتهای هر جلسه تمرین ها توسط استاد به زبان آموز داده می شود، که زبان آموزان می بایست تکالیف را قبل از شروع جلسه آینده برای استاد ارسال کنند.

جلسه 12 ام هر ترم، پس از رفع اشکال، سوالات پایان ترم ارسال می شود و زبان آموزان در زمان تعیین شده به سوالات پاسخ داده و برای استادشان ارسال می کنند..

تکالیف و آزمون های درسی در کلاس های آنلاین به چه صورت است؟

در انتهای هر جلسه تمرین ها توسط استاد به زبان آموز داده می شود، که زبان آموزان می بایست تکالیف را قبل از شروع جلسه آینده برای استاد ارسال کنند.

جلسه 12 ام هر ترم، پس از رفع اشکال، سوالات پایان ترم ارسال می شود و زبان آموزان در زمان تعیین شده به سوالات پاسخ داده و برای استادشان ارسال می کنند..

چه زبان هایی در آموزشگاه آنلاین 24 تدریس می شود؟

زبان های :

  • انگلیسی
  • آلمانی
  • فرانسوی
  • ترکی استانبولی

چه زبان هایی در آموزشگاه آنلاین 24 تدریس می شود؟

زبان های :

  • انگلیسی
  • آلمانی
  • فرانسوی
  • ترکی استانبولی

جهت اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی «ویرا 24» با سوپروایزر تماس بگیرید.

تماس با شماره زیر:

09101064489

جهت اطلاع از شرایط کلاس های آموزشی «ویرا 24» با سوپروایزر تماس بگیرید.

تماس با شماره زیر:

09101064489

یا تماس در شبکه های اجتماعی: